You are here

Styrelse - Kontakt

       
Funktion Namn Tel E-post
Ordförande Lars Andersson 073-506 31 28 E-post
V ordförande Tore Karlström 0498-21 98 98 E-post
Sekreterare, info-ansv. Agneta Emmervall 070 717 43 28 E-post
Kassaförvaltare Curt Svedberg 0498 - 27 88 81 E-post
Bitr kassaförvaltare Björn Nilsson 070-575 30 90 E-post
Ledamot Carin Guterstam 0498-24 81 11 E-post
Ledamot Marianne Holm 0498-26 62 78 E-post
Ledamot Björn Magnusson 0708-200 612 E-post
Ledamot Agnita Ekman 0736-55 24 09 E-post
Ledamot Christina Rehn Ulaner 070-9623131 E-post
Ledamot Mikael Mellqvist   E-post
       
Registeransvarig Björn Nilsson 070-575 30 90 E-post
Webansvarig Ann-Britt Magnusson 0498-22 91 42 E-post
Kontakt hemsida Björn Magnusson 0708-200 612 E-post
       
Arbetsgrupper      
Inköpsgruppen Resegruppen Evenemangsgruppen
Curt Svedberg Curt Svedberg Marianne Holm  
Björn Nilsson Carin Guterstam Björn Magnusson  
Agnita Ekman Tore Karlström Ann-Britt Magnusson  
Christina Rehn Ulaner      
       
       
       

 

Error | gotlandskonstforening.se

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.