You are here

Visning av Kulturskolan den 10 november 2016

Guide: Åsa Ardin Kedja

”Men titta här hade vi ju gymnastik med ribbstolar och rep, som vi klängde i! Och här var rektorns rum. Minns ni?”

Många igenkännande utrop och kommentarer hördes, när Åsa  Ardin Kedja den 10 november 2016 visade Kulturskolan för ett femtontal besökare. De flesta gamla flickskoleelever, som tog tillfället i akt att återse sin gamla skola eller Visby Högre Flickskola, som var den korrekta benämningen. En skola, som sedermera blev Kulturskolan Gotland med adress Mellangatan 45.

Åsa berättade med värme och humor om ”sin skola”, om gamla lärare och inte minst om rektor Lisa Thulin, som satte ständigt skräck i sina elever. Flickorna uppfostrades att bli "fina flickor".
Förutom alla dråpliga anekdoter fick vi veta att det ärevördiga huset byggdes 1760 på en medeltida grund med stenar från närbelägna S:t Olofs kyrkoruin. Huset inrättades som flickskola år 1884.
Åsa berättade vidare att skolan fick elektricitet 1911, men värmeledning först på 1920-talet. Därav husets många vackra sevärda kakelugnar. Vi fick också veta att skolan hade flera manliga lärare (samtliga undervisade också på Visby högre allmänna läroverk) och att det fanns en klass med små gossar på skolan.

Om man vill läsa lite mer om huset och skolan så finns det numera en bok med titeln Visby Högre Flickskola. Den är skriven av Åke Kahlbom och utgiven 2015.

Vid rundvandringen visade Åsa bland annat på sin lilla keramikskulptur föreställande rektor Thulins huvud liksom på sin lilla målning av en älskad lärarinna Hedvig Cramér. Den kan beskådas  på en av väggarna  i trappuppgången.

Ja det blev en riktig nostalgikväll för de flesta, som verkade ha svårt att slita sig när det var dags att gå hem.

För Gotlands konstförening

Marianne Holm