You are here

TRE STOCKHOLMSSKILDRARE I BILD

"TRE STOCKHOLMSSKILDRARE I BILD
FRÅN FÖRR – Olika sätt att se på staden under loppet av 150 år"

BJÖRN MAGNUSSON

visar bilder och berättar om tre olika konstnärer -
Elias Martin, Fritz von Dardel och Mamsell Josabeth Sjöberg

Rubriken på Björn Magnussons föredrag den 26 oktober 2017 fick drygt trettio personer att söka sig till Konstmuseet för att se och höra hur Stockholm har skildrats av de tre målarna.
Björn startade med att visa bilder på de tre mycket olika målarna men betonade deras gemensamma stora betydelse för vad vi vet om Stockholms topografi och folkliv från den Gustavianska tiden och framåt.

Elias Martin som hade ebenisten Georg Haupt i sin släkt, arbetade i alla tekniker, stora monumentala oljemålningar, finstämda akvareller eller gouacher och i ett flertal grafiska tekniker. När det gäller de verk som tillskrivits Elias Martin i framför allt serien ”Martins Schola” är det inte alltid han själv som utfört dem. Motiven är hans egna men de kan vara etsade och akvarellerade av hans bror Johan Fredrik eller av någon av hans elever. De kommer dock från hans ateljé och ”Elias Martin” kan här liknas vid ett varumärke. Han hade tidvis goda relationer med Gustaf lll och trivdes gott i samma kretsar som Sergel och Bellman.


Rödbotorget, målat av Elias Martin ca 1780


Utsikt över Mälaren. Elias Martin.

Fritz von Dardel föddes i Neuchatel (Schweiz) men hade en svensk mamma, vilket gjorde att han så småningom hamnade i Sverige. Utbildade sig till officer men hade en stor talang för teckning och målning. Vistades under ett år i Paris där han studerade teckning och måleri samt levde ”konstnärsliv”. Under hans fortsatta officerskariär blev det mycket karikatyrer av individer och folkliv. Efter pensionering från sin officersbana blev han en mycket duglig ämbetsman, överintendent och preses i konstakademien. Det är under och efter denna tid som de flesta av hans Stockholmsbilder kom till, mest akvareller och numera även med motiv utanför hans egna sociala sammanhang.


Skeppsbron, Fritz von Dardel.


Fritz von Dardel 1869.

 

Mamsell Josabeth Sjöberg kom från helt andra förhållanden. Uppvuxen och i hela sitt liv boende på Södermalm, är det livet i denna stadsdel hon skildrar på sitt naiva men charmiga sätt. Tyngdpunkten i det  begränsade material man känner till, ligger i skildringen av hennes elva bostäder och utsikterna från dessa. I hennes strävan att få med så mycket detaljer som möjligt i sina bilder ser man ofta motivet snett uppifrån vilket ställer stora krav på perspektivåtergivningen, vilket hon aldrig helt kom att behärska. Detta förlåter man gärna eftersom man kan hitta så otroligt många roliga detaljer som berättar så mycket om hennes värld. Sin försörjning fick hon genom att ge lektioner i piano- och gitarrspel samt färgläggning av skillingtryck och bilder som sedan såldes till bl a pedagogiska ändamål.


Utsikt från Mamsell Josabeths nionde bostad.


Ursprunget till Sabbatsbergs sjukhus - Sabbatsbergs Brunnssalong - kanske "Grötlunk"?

 

Ett par frågor kom upp från publiken, vilka inte kunde besvaras direkt.

Vad föreställer denna tavla?

Svar:
I Bellmans epistel ”Stolta Stad” och på Elias Martins bild avses Stora Roddartrappan, som låg ungefär mitt emellan Räntmästartrappan och Logården, eller strax söder om nuvarande hotell Reisen.

 

Den staty som fanns på sista bilden i avsnittet om Fritz von Dardel (1895) är sannolikt ”Fosterbröderna” gjord av Teodor Lundberg.
Den står i museiparken bredvid Nationalmuseum.

 

Text: Björn Magnusson

Bilderna är fotograferade ur olika böcker om de tre konstnärerna.

 

 

 

Error | gotlandskonstforening.se

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.