You are here

Referat

Här kommer vi att lägga in referat från händelser i föreningen.

Skicka gärna in text och bilder till webmaster om Du deltagit i något som Du vill förmedla!

 

 

Göran Gidestam visar en av sina tavlor sommaren 2014.