You are here

Inbjudan release

Konst i gotlandsljus

Syftet med boken Gotland genom konstnärens blick är att ge en samlad och fördjupad inblick i ett område av gotländsk kulturhistoria som tidigare inte fått så mycket uppmärksamhet – de gotländska konstnärerna under 1800- och 1900-talen.

Läs mera om bakgrunden till bokens tillkomst >>