You are here

Medlem

Genom att bli medlem i konstföreningen kommer Du i åtnjutande av våra medlemsförmåner:

 • Inbjudningar till vernissager, konstresor, kurser, föreläsningar, årsmöte och andra aktiviteter
   
 • Delta i utlottning av konst
   
 • Information via medlemsbrev
   
 • 15% på inramningar hos Ridelius
   
 • Fri entré till Gotlands Konstmuseum Visby

Medlemsavgiften betalas in i början av året via pg 18 94 08 – 8.
Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningskortet eller om du betalar via internet!

Om du har flyttat under året eller önskar utträda som medlem, anmäl detta till Ann-Britt Magnusson,
tel. 0498-22 91 42 eller e-post: annmag@telia.com, som även önskar få din e-postadress.