You are here

Medlem

Genom att bli medlem i konstföreningen kommer Du i åtnjutande av våra medlemsförmåner:

  • Inbjudningar till vernissager, konstresor, kurser, föreläsningar, årsmöte och andra aktiviteter
     
  • Delta i utlottning av konst
     
  • Information via medlemsbrev
     
  • Fri entré till Gotlands Konstmuseum Visby

Om du har flyttat under året eller önskar utträda som medlem, anmäl detta till Björn Nilsson,
e-post: Björn Nilsson, som även önskar få din e-postadress.