You are here

Föreningen i media

 

Pressinfo från årsmöte med Gotlands Konstförening

 
Livaktig 70-åring höll  årsmöte

Ett drygt hundratal medlemmar i Gotlands Konstförening hade samlats i Bryggarsalen på Strand Hotell den 24 mars 2014 för sedvanliga årsmötesaktiviter. Mötet leddes av ordföranden Helena Månsson som raskt klubbade de stadgeenliga punkterna och bland annat framhöll att föreningen bildades för exakt 70 år sedan.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 uppvisade ännu ett aktivt år liksom verksamhetsplanen för 2014, som bland annat innehåller en konstresa till Norge. Det kunde konstateras att resan för länge sedan är fulltecknad.

Två avgående ledamöter i styrelsen avtackades med blommor, nämligen Eva Jupiter och Christina Eklund och två inval skedde, Ann-Britt Magnusson och Thomas Forss.
I övrigt omvaldes styrelsen med Helena Månsson som ordförande. I styrelsen ingår dessutom Gun Eile, vice ordförande, Lars Grönberg, sekreterare, Curt Svedberg, kassör samt Marianne Holm, Anita Körner von Kern, Carin Guterstam, Gerd Randler och Sture Stenström.

Till årsmötespunkterna hörde även den uppskattade utlottningen av de konstverk föreningen inköpt under året, men i år även av de konstverk som föreningen fått som gåva av makarna Eva och Jan Brunius.
Värdet av vinsterna uppgick till drygt 32 000 kronor.

Efter utlottningen av de 25 konstverken välkomnades lektorn i konstvetenskap vid Uppsala Universitet, Campus Gotland, Lars Wängdahl, specialist på konstnären Karl Nordström (1855-1923). Nordström är aktuell med en utställning på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Lars berättade om Nordströms liv och konstnärsskap med välvalda bilder. Det intressanta föredraget fick åhörarnas varma applåder.
Kvällen avslutades i hotellets restaurang där deltagarna trakterades med välsmakande förtäring.

Lars Grönberg