You are here

Konstresa till Österlen

Man kan besöka Österlen, Skånes sydöstliga hörn, i olika syften. Kanske vill man uppleva dess betagande natur, eller som historiskt intresserad fördjupa sig i denna landsändas rika kulturarv.
För Gotlands Konstförenings del lockade möjligheten att under tre dagar få bekanta sig med några konstmuseer och konstnärskap, för precis som på Gotland bor och verkar många
konstnärer och konsthantverkare på Österlen. Det var också här som Sveriges allra första konstrunda ägde rum för 45 år sedan.


Första anhalten gjordes hos Gunilla Sundström i Everöd. Hon visade oss hur hon gör de fina ugglorna.

Bokskogarna stod i skir grönska och Skånes fridlysta gullvivor lyste gula när 46 konstföreningsmedlemmar 5-7 maj på sin egen konstrunda tittade in hos ett antal konstutövare. Inte lätt att välja bland ÖSKG:s (Östra Skånes konstnärsgrupp) 139 medlemmar! Resultatet föll dock väl ut, och vi kunde räkna in stengodsskulptur, glaskonst, måleri, grafik, bildväv och äggkonst i våra upplevelser. Spännvidden mellan de konstnärliga uttrycken var stor, från sparsmakad samtidskonst i t.ex. Thomas Wallners galleri i Simris till äldre skånskt måleri i de permanenta utställningarna på Ystads konstmuseum och i Tomelilla konstsamling.


Anders Wingårds glas gladde många med sina vackra färger.


Självporträtt - Rolf Ahlberg i Baskemölla.

Lilla Tomelilla kan f.ö. skryta med att vara allra först med att i landsorten skapa en fullödig samling konst och visa upp den för en konstovan, men förtjust publik. Året var 1924.
Österlen hade tidigt blivit "upptäckt" av en stor hop målare, som gärna ställde upp sina stafflier i de idylliska fiskelägena eller för utsiktens skull på de berömda backarna vid Brösarp eller Kåseberga. Några exempel: Prins Eugen målade vänligt gröna nejder från sin specialbyggda ateljébil, hos Ellen Trotzig (1878-1949) mötte betraktaren en dovt grön och brun palett.  


Från utställningen "Himmelskt vackert" i St Petri Kloster, Ystad.

Österlen är såväl kyrktätt som krogtätt. I Simris och Löderups kyrkor, som höll öppet för vår skull, fick vi beundra den (sannolikt) gotländske mästaren Majestatis elegant huggna dopfuntar från 1100-talet, i ett antal restauranger åt vi, som sig bör i Skåne "go mad, mijen mad o mad i rättan tid".
Dock: de så berömda Ales stenar i Kåseberga fick vi förundras inför under paraplyer. Simrishamn och Ystad, dessa två trivsamma småstäder, bjöd oss däremot på vackert väder och faktiskt också lite vårvärme. Och runt Glimmingehus badade de gula rapsfälten i generös majsol…


Blomsterprakt i Ystad

Maria Lancing i Skillinge. Hon berättade om sin teknik att "måla" på ägg, som bygger på uråldriga metoder.

Text: Gerd Randler
Foto: Ann-Britt Magnusson
 

Error | gotlandskonstforening.se

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.