Välkommen till Gotlands Konstförening!

 

Gotlands Konstförening bildades 1944 - fyllde alltså 70 år 2014. Den har under många år
varit en aktiv konstfrämjare på Gotland.

Uppgiften är att väcka och stimulera intresset för konst och konsthantverk.
Det görs genom årliga konstutställningar, ofta i samarbete med Gotlands
Konstmuseum och genom att arrangera ateljébesök hos konstnärer.

Föreningen bjuder också in till föreläsningar och kurser och arrangerar
minst en konstresa, ofta till utlandet, per år.
Föreningen köper årligen in konst som lottas ut i samband med årsmötet i mars.

Arbetet leds av en styrelse och verksamheten finanseras genom medlemsavgifter.

 


 

Du är besökare nr